Home

beeldAls kinder- en jeugdpsychiater kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar met hun gezin bij mij terecht voor kinder- en jeugdpsychiatrisch diagnostisch onderzoek, opvolging en begeleiding.

Hierbij wordt er gefocust op de sterktes en krachten van kinderen en jongeren en hun gezinnen, maar ook op moeilijkheden die zich kunnen voordoen binnen de ontwikkeling. Deze kunnen divers zijn, zoals stemmingsproblemen, aandacht- en concentratieproblemen, druk gedrag, sociale moeilijkheden, gedragsproblemen….

Hierbij wordt er frequent samengewerkt met andere hulpverleners (kinderarts, kinderneuroloog, psycholoog, logopedist, kinesist…) in samenspraak met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Belangrijk is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf. Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim, waardoor enkel mits toestemming, informatie over diagnose en behandeling verstrekt kan worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties. Er wordt ook geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures in kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling.

Er is geen 24u permanentie. Voor noodsituaties is het aangewezen uw huisarts te contacteren, de spoedgevallendienst van uw ziekenhuis of het crisisnetwerk Radar (provincie Oost-Vlaanderen).